Pozvánka na autorské čtení: Jak se nás dotýká nedotčená příroda?

Nationalpark Thayatal im Frühlingskleid, Umlaufberg, Flussmäander, Headerbild für Aktuelle Nachrichten.

Národní park Thayatal ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě Vás srdečně zvou na autorské čtení dne 10.6.2022 v 17 hodin v Domě umění. Přeshraniční večer, kde se nadšení pro přírodu snoubí s nadšením pro kulturu.

Přeshraniční národní park Thayatal-Podyjí pozval renomovaného spisovatele Leonharda F. Seidla z německého Fürthu, aby měsíc pobýval v udolí Dyje, setkal se s lidmi, zvířaty a přírodou, s jejich minulostí i současností a své zážitky přenesl na papír. Autor sleduje hranice minulosti a současnosti, jakož kultury a přírody a vnímá spojovací prvky přeshraničního chráněného území.

V tradici "Nature Writing" zapisuje svá pozorování, vjemy a výzkumy, a chce tak převzít funkci prostředníka mezi přírodou a společností. Své dílo představí na autorském čtení v pátek 10. 6. 2022 od 17 hodin v Domě umění Jihomoravského muzea ve Znojmě (Masarykovo nám. 11), na které vás Národní park Thayatal a Jihomoravské muzeum srdečně zvou. Účast je bezplatná, ale je nutná registrace na adrese https://lmy.de/11xll. Akce bude probíhat v češtině, příspěvky v němčině budou tlumočeny. Jídlo a pití bude zajištěno.

Cílem je podpořit přeshraniční vztah mezi lidmi a přírodou a prostřednictvím Seidlových textů přiblížit obyvatelům Rakouska a České republiky historii a současnost Národního parku Thayatal. Spisovatel se tak stává velvyslancem, který symbolicky vytváří fyzické spojení mezi dvěma samostatně spravovanými národními parky, které chrání společný přírodní prostor.

Další informace o autorovi Leonhardu F. Seidlovi naleznete na [Linkadresse www.textartelier.de]
Registrace na čtení dne 10.06.2022 v 17.00 na adrese [Linkadresse https://lmy.de/11xll]

Celý záměr je podporován projektem INTERREG ATCZ252 "nATCZwork".
31.05.2022

Aktuelle Nachrichten