Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Živočichové & rostliny


Příroda
 
Chcete se s některými živočišnými a rostlinnými druhy Podyjí blíže seznámit? Zde naleznete podrobný popis biologie vybraných druhů - všichni do jednoho představují typické zástupce flóry a fauny panonsko-středoevropského regionu.


 

Živočišné druhy Národního parku Thayatal
 

Kočka divoká

Kočka divoká (Felis silvestris)

Malou senzací je návrat extrémně plaché kočky divoké, jejíž výskyt byl v roce 2007 poprvé po 30 letech zaznamenán v rakouském národním parku. K tématu kočky divoké zřídil Národní park Thayatal vlastní webovou stránku.


Více informací o kočce divoké [PDF]
www.wildkatze-in-oesterreich.at
 

Čáp černý

Čáp černý (Ciconia nigra)

Tohoto cca 1 m vysokého brodivého ptáka lze často pozorovat při lovu ryb na Dyji mezi Hardeggem a ostrohem Umlaufberg. Zejména v ranních a dopoledních hodinách si mohou návštěvníci dopřát toto šťastné setkání.


Více informací o čápovi černém [PDF]
 

Sameček ještěrky zelené

Ještěrka zelená (Lacerta viridis)

Rok co rok se na začátku května na vyhlídce Überstieg a na Maxmiliánově skalní plošině odehrává působivé divadlo: Ještěrky zelené předvádějí rituál námluv! Národní park patří díky své populaci k nejvýznamnějším územím výskytu ještěrky zelené v Rakousku.


Více informací o ještěrce zelené [PDF]
 

Ropuchy obecné při páření, BR A. Wahringer-Löschenkohl
Ropucha obecná (Bufo bufo)

Uprostřed března, začátkem dubna se vycházkáři podél Kajského potoka (Kajabach) setkávají s ropuchou obecnou a jinými obojživelníky na jejich cestě do vod, kde se páří a kladou své jikry. V roce 2012 byly ropuchy obecné zvoleny za žábu roku.


Více informací o Ropucha obecná [PDF]
 

Roháč obecný

Roháč obecný (Lucanus cervus)

Larva roháče obecného potřebuje 5 - 8 let, než vyroste v dospělého brouka. Během této doby se prokousává trouchnivějícím dřevem kořenů stromů nebo pařezů, nejčastěji pak dubu.


Více informací o roháči obecném [PDF]
 

Rak říční

Rak říční (Astacus astacus)

Kdysi velmi rozšíření živočichové jsou dnes ohroženi vyhynutím. Raci říční jsou v rakouských tekoucích vodách mimořádnou raritou - v potocích národního parku nalézají vhodné útočiště.


Více informací o raku říčním [PDF]
 

Rostlinné druhy národního parku
 

Strdivka vysoká

Strdivka vysoká (Melica altissima)

Jediné známé stanoviště strdivky vysoké v celém Rakousku se nachází na stepních trávnících a v lesostepích Národního parku Thayatal.


Více informací o strdivce vysoké [PDF]
 

Kosatec různobarvý

Kosatec různobarvý (Iris variegata)

Kosatec různobarvý je odjakživa velmi ceněný díky svým vonným kořenům, z nichž se připravuje kosatcový olej a mast. Nezaměnitelný tvar jeho květu z něj učinil již dávno vyhledávaný objekt zahradníků a botaniků.


Více informací o kosatci různobarvém [PDF]
 

Střevíčník pantoflíček

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Střevíčník pantoflíček je nejen největší domácí orchidejí, vyznačuje se také zcela zvláštním opylovacím mechanismem pasťových květů.


Více informací o střevíčníku pantoflíčku [PDF]
 

Lilie zlatohlavá

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon)

Český lidový název této lilie - smetaník, máselník či máselnička - má pravděpodobně původ na Slovensku, kde tuto lilii dávali kravám, aby měli žluté máslo. Německý název Türkenbund-Lilie (volně přeloženo lilie turbanová) vděčí své jméno právě podobě s turbanem. Ve starých vídeňských kuchařkách ze 17. století je dokonce bábovka na základě této podobnosti označována jako turbanový koláč.


Více informací o lilii zlatohlavé [PDF]
 

Dřín obecný - svída dřín

Dřín obecný (Cornus mas)

Dřín obecný, známý také jako svída dřín či dřín jarní, je vcelku nepatrný keř. Z jara však rozvine celou svou nádheru květů ještě dříve než vyraší pupeny - jeho sytě žluté květenství nápadně září.


Více informací o dřínu obecném [PDF]
 

Ohrožené druhyS ohledem na rozmanitost ekosystému a přirozenost se v Národním parku Thayatal vyskytují i mnohé ohrožené živočišné a rostlinné druhy. Na základě dosavadních výzkumů byl vytvořen seznam, informující o způsobu a statutu ohrožení.