Upřednostňujeme životní prostředí

Od 7. prosince 2016 nese Národní park Thayatal ekooznačení pro vzdělávací zařízení.

Je garantem pro kvalitativně hodnotné a udržitelné vzdělávání o životním prostředí. Každý rok je analyzována spotřeba energie a vody, zamezení vzniku odpadů a jejich třídění, pořizování spotřebního a kancelářského materiálu, čištění a mobilita a jsou prováděna opatření k jejich zlepšení. V oblasti vzdělávacích nabídek chceme, kromě zprostředkovávání vědomostí, dlouhodobě podporovat ekologické myšlení našich spolupracovníků a spolupracovnic a návštěvníků tím, že se intenzivně zasazujeme o udržitelný rozvoj našeho nynějšího a budoucího životního stylu.

Pro náměty a otázky jsme Vám např. k dispozici na VKI. Odkaz

Náš tým ekoznačky


Claudia Waitzbauer, koordinátorka ekoznačky, vzdělávací nabídky mládež
Christoph Milek, Vzdělávání dospělých
Bernadette Lehner, Nationalparkhaus, regionální spolupráce
Martha Schober, zástupkyně ekoznačky, nákup materiál & spotřební materiál
Michael Vsetecka, technické vybavení budov a údržba
Christian Übl, představa, komunikace, jednatel


  Jsme také partnerem Umwelt.Wissen, centrální kontaktní místo pro ekologické vzdělávání v Rakousku
 
umwelt-wissen-netzwerk_logo_rgb