Správa & Organizace

Nationalpark Thayatal GmbH

Nationalpark Thayatal je veden jako společnost s ručením omezeným, krátce spol. s r.o. Vlastníky spol. s r.o. jsou republika Rakousko, zastoupena spolkovou ministryní pro ochranu klimatu, životní prostředí, energii, mobilitu, inovace a technologie (BMK) a země Dolní Rakousko, zastoupená zemskou hejtmankou. Od dubna 2017 vede dění v národním parku jako jediný jednatel Christian Übl BSc.

Nationalparkhaus

Nationalparkhaus, ležící mezi Merkersdorfem a Hardeggem, je sídlem správy národního parku a prvním kontaktním místem pro všechny návštěvnice a návštěvníky.

Úkoly

Předními úkoly správy národního parku jsou opatření ochrany přírody a péče,
vytváření nabídek vzdělávání a realizace výzkumných projektů.

Způsob činnosti

Zákonný & právní základ

Práce ve správě národního parku probíhá na základě několika zákonů a vyhlášek. Nejdůležitějším právní podklad představuje Dolnorakouský zákon o národních parcích, který zajišťuje to, že regionální obyvatelstvo může spolurozhodovat a spolupracovat při realizaci opatření.

Plán péče

Správa národního parku musí své úkoly realizovat na základě plánu péče, který musí zpracovat a nastavit vždy na dobu 10 let. Aktuální plán péče 2021 - 2030 byl vypracován po dohodě se Zemí Dolní Rakousko, Spolkovým státem, radou národního parku a se spolupracovníky národního parku a v dubnu 2021 byl jednohlasně schválen radou národního parku a odbornými výbory.
Popisuje stanovení cílů a opatření, která budou realizována do roku 2030.
Managementplan 2021-2030[PDF, 2,5MB]

Valná hromada

Dvakrát ročně se setkávají zástupci a zástupkyně spolkového státu a země s vedením národního parku, aby rozhodli o programu práce a finančním plánu správy národního parku, zkontrolovali běžnou činnost a udělili nutné souhlasy.

Zohlednění regionálních zájmů

 • Poradní sbor národního parku a výbory
Poradní sbor národního parku funguje jako důležité pojítko mezi správou národního parku a obyvatelstvem. Jejím cílem je hájit regionální zájmy tím, že dávají doporučení správě nebo spolurozhoduje o ročních plánech.
Kromě toho může poradní sbor zřizovat výbory pro různá témata, které se mohou skládat také z externích odborníků. Aktuálně existují výbory pro oblasti myslivost, rybářství a infrastruktura.

 • Bilaterální komise Thayatal
Mezinárodní spolupráce se v Thayatalu píše velkým písmem. Za tímto účelem byla zřízena samostatná komise, která se minimálně jednou ročně zabývá bilaterálními otázkami. Jejími členy jsou zástupci rakouských a českých ministerstev, zástupci Země Dolní Rakousko a krajské pobočky ministerstva životního prostředí v Brně, a oba předsedové ras národního parku a oba ředitelé národních parků.

 • Fórum národního parku
Minimálně jednou ročně musí být svoláno fórum národního parku, které je volně přístupně všem zájemcům. Slouží k tomu, aby bylo obyvatelstvo obcí národního parku informováno a aby byly jejich zájmy sladěny se zájmy národního parku.

Další informace

Jako státní společnost podléhá Nationalpark Thayatal GmbH povinnosti zveřejnění Public Corporate Governance Kodex. Tento najdete mezi soubory ke stažení.

Více k právnímu základu národního parku zjistíte zde:

 • VDohoda podle čl. 15a B-VG mezi spolkovým státem a zemí Dolní Rakousko ke zřízení a zachování národního parku Thayatal
  https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000653

 • Dolnorakouský zákon o národních parcích
  https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000675

 • Vyhláška o národním parku Thayatal
  https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000678


 • Více o společných vizích a základech péče s českým národním parkem Podyjí najdete zde: Přeshraniční spolupráce
  Public Corporate Governance-Bericht 2021[PDF, 4,5MB]