Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Z historie


Národní park
 

Ano národnímu parku
Osoby s transparentem s nápisem "Ano národnímu parku"
Ano národnímu parku
1984 byly zveřejněny plány na výstavbu elektrárny na Dyji u Býčí Skály (CZ). Obec a Občanská iniciativa za zachování Podyjí tomu dokázaly zabránit.

1988 resp. 1991 zřídila Zemská vláda Dolního Rakouska přírodní chráněné oblasti Thayatal I a Thayatal II. Rezervace byly předchůdcem pozdějšího národního parku.

1991 byl 1. července založen Národní park Podyjí. Ve stejném roce byla podniková společnost Marchfeldkanal pověřena vypracováním studie realizovatelnosti Národního parku Thayatal.

1992 byla studie zveřejněna. Podle výsledků studie lze projekt Národního parku Thayatal úspěšně uskutečnit. Rada města Hardegg se 3. dubna 1992 vyslovila většinou hlasů pro zřízení Národního parku Thayatal dle konceptu projektu národního parku.

1995 nabývá platnosti Dolnorakouský zákon o národním parku.

1996 se stávají Dunajské luhy východně od Vídně prvním dolnorakouským národním parkem.

1997 následuje 26. října podpis státní smlouvy dle odst. 15a B-VG (Spolkový ústavní zákon) mezi Spolkovou republikou (ministr Bartenstein a ministr Edlinger) a Spolkovou zemí Dolní Rakousko (zemský hejtman Pröll) o zřízení Národního parku Thayatal.

1998 je v červnu jmenován ředitelem budoucího národního parku Dipl.-Ing. Robert Brunner.
 

Podpis smlouvy
Podpis smlouvy
Podpis smlouvy
1999 je založena spol. Nationalpark Thayatal GesmbH a přijati první zaměstnanci. 15. července podepisuje český ministr životního prostředí Kužvart, rakouský ministr životního prostředí Bartenstein a zemský hejtman Pröll Deklaraci o spolupráci obou národních parků v Podyjí.

2000 vstupuje v platnost 1. ledna vládní nařízení o národním parku.
21. května je národní park slavnostně otevřen spolkovým ministrem Moltererem a zemským hejtmanem Pröllem. Jsou provedena četná opatření pro návštěvníky, jako např. značení a zajištění turistických tras, zřízení nouzového systému či publikace informačních brožur. Dále mohou návštěvníci využít bohatý program exkurzí, služby informačního centra (o víkendech od května do října) a speciální nabídku projektových dní (týdnů) pro školní třídy.

Aby byla zajištěna spoluúčast obyvatel na vývoji národního parku, byla vytvořena Rada národního parku. Předsedou rady byl zvolen starosta Norbert Kellner.

2001 je 16. května založena bilaterální komise Národního parku Thayatal a Podyjí, která schvaluje cíle obou národních parků a potvrzuje bilaterální opatření. 2001 je národní park uznán i dle kritérií IUCN (Světový svaz ochrany přírody). 18. srpna předává národnímu parku potvrzovací listinu vedoucí programu národních parků IUCN David Sheppard. Ve stejném roce byl také zemskou vládou schválen první desetiletý managementový plán. Český Národní park Podyjí slaví od 9. do 11. října desáté výročí své existence.
 

Prezentace modelu centra národního parku
Prezentace modelu centra národního parku
Prezentace modelu centra národního parku
2002 dne 22. května slavnostně zahajuje zemský hejtman Pröll výstavbu návštěvnického centra národního parku. Budova má hostit Správu národního parku, v jejích prostorách je plánována také výstava o historii vzniku Podyjí, seminární a společenské místnosti a gastronomická a prodejní část. Mimo budovu se má nacházet zážitkový areál. V létě 2000 postihla Hardegg povodeň, naštěstí však nezpůsobila velké škody.

2003 byla dokončena stavba Správní budovy a návštěvnického centra národního parku a 13. července byla za účasti spolkového ministra Prölla a zemského hejtmana Prölla předána svému účelu. V září obdržel Národní park Thayatal za svou novou Správní budovu a návštěvnické centrum Dolnorakouskou cenu za dřevostavbu 2003 v kategorii komunální stavby. 8. listopadu slavnostně předal generální sekretář Rady Evropy Walter Schwimmer Národnímu parku Thayatal Evropský diplom Rady Evropy.

2004 představuje 15. července spol. Nationalpark Thayatal GmbH na tiskové konferenci zprávu o své činnosti pod názvem Pět let Národního parku Thayatal (1999-2003). Kromě toho dosáhl Národní park Thayatal vynikajících výsledků v testu kvality a tím splnil předpoklady pro své přijetí mezi TOP výletní cíle Dolního Rakouska a od roku 2005 se stává členem této nabídky agentury NÖ Werbung GmbH.
 

Prezentace nové obrazové brožury
Prezentace nové obrazové brožury
Prezentace nové obrazové brožury
2005 získal Národní park Thayatal pro svou novou publikaci spisovatele Alfreda Komareka, 6. července 2005 je v ORF studiu Dolního Rakouska představena nová obrazová brožura národního parku. 3. září oslavila Rada Evropy společně s hosty z 22 zemí 40. výročí existence Evropského diplomu, vyznamenání, které rada uděluje významným evropským chráněným územím.

2006 byla na jaře uzavřena první fáze projektu "Region MeziNárodního parku Thayatal-Podyjí". 45 podniků turistického ruchu v oblasti mezi Retzem a Waidhofenem na Dyji je nyní partnery Národního parku Thayatal. 2006 postihly region dvě povodně. Březen přinesl povodně na Dyji, v červnu zatopil potok Fugnitz velké části předměstí a způsobil katastrofální škody i v okolí koupaliště. V listopadu se ve Znojmě konala u příležitosti 15. výročí existence NP Podyjí odborná konference za účasti Národního parku Thayatal.
 

Udělení vyznamenání řediteli Brunnerovi
Udělení vyznamenání řediteli Brunnerovi
Udělení vyznamenání řediteli Brunnerovi
2007 udělila Zemská vláda Dolního Rakouska řediteli Robertu Brunnerovi Zlatý čestný odznak za zásluhy o spolkovou zemi Dolní Rakousko. Zvláště byly zdůrazněny jeho snahy o zřízení obou dolnorakouských národních parků. Starosta Norbert Kellner obdržel z rukou spolkového ministra Josefa Prölla Stříbrný čestný odznak za své zásluhy o Národní park Thayatal.

2008 obnovila Rada Evropy Evropský diplom pro Národní park Thayatal na dalších pět let. Bývalý starosta Kellner byl vyznamenán oceněním Josefa Schöffela.
 

otevření dětského hříště
otevření dětského hříště
otevření dětského hříště
V roce 2009 oslavíme desetileté jubileum Národního parku Thayatal. K této příležitosti jsme po celý připravili nejrůznější akce počínaje novoročním koncertem Pohraniční kapely až po silvestrovské putování. Vrcholem tohoto roku je otevření Světa přírodních zážitků, jednoho z nejhezčích dobrodružných hřišť pro děti v Dolním Rakousku. Ve spolupráci s Národním parkem Podyjí zahájíme velký vědecký projekt s názvem "Příroda bez hranic".
 

Logo 2010 Mezinárodní rok biodiverzity
Logo 2010 Mezinárodní rok biodiverzity
Logo 2010 Mezinárodní rok biodiverzity
2010 je ve znamení roku biodiverzity. Mnoho akcí poukazuje na význam druhové rozmanitosti.
2011 v roce lesů, došlo poprvé k rozšíření národního parku. Za podpory EU se podařilo získat 30 ha lesa.