Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Vyznamenání


Národní park
 

Vyznamenání a uznání
Experti z IUCN v NP Thayatal
Experti z IUCN v NP Thayatal
Experti z IUCN v NP Thayatal

Uznání Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN)

Právní uznání národních parků podléhá příslušným orgánům, v případě NP Thayatal tedy Zemské vládě Dolního Rakouska. Světová ochranářská unie formulovala poprvé v roce 1962 kritéria národního parku a již mnoho let je pověřena sestavováním seznamu chráněných území OSN. Hodnocení IUCN z tohoto důvodu představuje něco jako známku kvality pro chráněná území.

Obvykle provádí hodnocení na návrh národních úřadů Světové monitorovací centrum ochrany přírody v Camridge (World Conservation Monitoring Centre). NP Thayatal byl ostatně prvním národním parkem, který byl odborníky IUCN oceněn přímo na místě. Společně s NP Vysoké Taury (Korutany) byl NP Thayatal poprvé v dějinách IUCN také vyznamenám dekretem. Slavnostní předání dekretu se konalo 18. srpna 2001 v Hardeggu.


Více informací o IUCN naleznete na www.iucn.org/wcpa (pouze anglicky)
 

Udílení Evropského diplomu
Udílení Evropského diplomu
Udílení Evropského diplomu

Evropský diplom Rady Evropy

Od roku 1965 vyznamenává Rada Evropy se sídlem ve Štrasburku (Francie) významná evropská chráněná území Evropským diplomem. Každých pět let musí být diplom Radou Evropy znovu potvrzen. Národní park Podyjí získal Evropský diplom v roce 2000, NP Thayatal v roce 2003.


Pro více informací k Evropskému diplomu klikněte zde (pouze anglicky)
 

TOP výletní cíl Dolního Rakouska
TOP výletní cíl Dolního Rakouska
TOP výletní cíl Dolního Rakouska

TOP výletní cíl Dolního RakouskaOd roku 2005 patří Národní park Thayatal mezi 40 TOP výletních cílů Dolního Rakouska.

V tomto případě se při hodnocení kladl důraz na nabídku, zařízení a péči o návštěvníky.

Více informací o TOP výletních cílech naleznete na


www.ausflug.at
 

Přeshraniční spolupráce - EUROPARC (Federace evropských přírodních a národních parků)

V roce 2007 se oba národní parky, Thayatal a Podyjí, podrobily přezkoumání efektivnosti a kvality jejich přeshraniční spolupráce. Odborníci vyslovili pochvalu společnému úsilí a udělili oběma parkům diplom.


Brochure TransParcNet 2010 (only english) [PDF]
www.europarc.org
 

Předání ceny Josefa Schöffela zemským radou Plankem
Předání ceny Josefa Schöffela zemským radou Plankem
Předání ceny Josefa Schöffela zemským radou Plankem

Cena Josefa Schöffela za zásluhy o ochranu přírody

V roce 2008 udělila spolková země Dolní Rakousko dlouholetému předsedovi Rady národního parku, bývalému starostovi Norbertu Kellnerovi, nejvyšší vyznamenání za ochranu přírody, cenu Josefa Schöffela. Dolní Rakousko tak ocenilo úsilí Norberta Kellnera o vznik Národního parku Thayatal.
 

Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 9001

Od roku 2010 je národní park Thayatal, stejně jako skoro všechny národní parky v Rakousku certifikován jako vzdělávací instituce certifikátem ISO 9001.

Tím je zaručena jak vysoká úroveň kvality, tak kontinuální zlepšování v oblasti péče o návštěvníky.
 

Projekt OSN "Vzdělání pro udržitelný rozvoj" 2005-2014
Projekt OSN "Vzdělání pro udržitelný rozvoj" 2005-2014
Projekt OSN "Vzdělání pro udržitelný rozvoj" 2005-2014
Projekt OSN "Vzdělání pro udržitelný rozvoj" 2005-2014

Dne 29. 11. 2011 byla síť vzdělávání pro životní prostředí v Dolním Rakousku oceněna rakouskou komisí UNESCO jako projekt OSN "Vzdělání pro udržitelný rozvoj" 2005-2014. Národní park Thayatal je součástí této sítě, která se skládá celkem z 63 organizací. Všechny tyto organizace se angažují ve vzdělávání o životním prostředí ve smyslu vzdělání pro udržitelný rozvoj.