Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Spolurozhodování


Národní park | Organizace
 

Rada národního parku

K ochraně regionálních zájmů zřídila země Dolní Rakousko Radu národního parku. Rada představuje důležitý spojovací článek mezi Správou národního parku a obyvatelstvem. Radě přísluší předkládání návrhů a doporučení pro Správu národního parku a schvalování ročního plánu.

Rada národního parku má 17 členů. Kdo patří mezi členy Rady národního parku, se dozvíte zde:


Seznam členů Rady národního parku [PDF]
 

Komise Rady národního parku:

V rámci konzultace určitých témat může Rada národního parku zřídit komise, do nichž mohou být kromě členů Rady jmenováni i externí odborníci. V současnosti má rada čtyři komise, mysliveckou komisi (předsedou je ekonomický rada Albin Haidl), rybářskou komisi (předseda Günther Gratzl), komisi pro infrastrukturu (předseda starosta Heribert Donnerbauer) a vědeckou komisi (předseda Dr. Gerald Pfiffinger).
 

Bilaterální komise pro přeshraniční NP Thayatal-Podyjí

Podpisem dohody o přeshraniční spolupráci mezi oběma národními parky v Podyjí byla současně zřízena také komise, která minimálně jednou ročně projednává bilaterální otázky. Členy komise je vždy jeden zástupce kompetentního rakouského a českého ministerstva, zástupce země Dolní Rakousko resp. okresu Znojmo, předsedové rad obou národních parků a ředitelé obou národních parků.
 

Fórum NP Thayatal

Správa národního parku musí alespoň jednou ročně svolat fórum, jehož se může zúčastnit každý občan a které slouží jak k informovanosti obyvatel obcí národního parku, tak ke koordinaci jejich zájmů se zájmy národního parku.