Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Spolupráce


Národní park
 

Logo Mezinárodní unie pro ochranu přírody IUCN

IUCN - Světový svaz ochrany přírody (World Conservation Union)

Světový svaz ochrany přírody je největší světovou organizací pro ochranu přírody. Členy organizace je více než 80 zemí,
110 vládních organizací, více než 800 NGO (neziskových organizací) a odhadem 10.000 odborníků ze 181 zemí. Úkolem IUCN je mezinárodní podpora úsilí o ochranu přírody a zachování druhové rozmanitosti a přispívání k tomu, aby byly přírodní zdroje užívány stejnoměrně a udržitelně. Nicméně její závěry představují pouze doporučení a nejsou závazné.

Mimo jiné iniciuje IUCN program chráněných území. Z pověření OSN a společně s UNEP-WCMC, Světovým monitorovacím centrem ochrany přírody v rámci programu životního prostředí OSN, spravuje IUCN seznam chráněných území, který obsahuje na 100.000 rezervací různých kategorií. IUCN rozdělil chráněná území do šesti kategorií (dříve 10). Nejčastěji zmiňovanou je kategorie II - národní parky, do níž byl přijat i Národní park Thayatal.

Organizace WCPA, Světová komise pro chráněná území, podporuje spolu se svými odborníky iniciativu chráněných území IUCN. Jedním z důležitých úkolů je kategorizace chráněných území. V odborném týmu WCPA je osm Rakušanů, mezi nimi i ředitel Robert Brunner a Dipl.-Ing. Barbara Guggenberger z Národního parku Thayatal.

Více informací naleznete na www.iucn.org/wcpa a
www.unep-wcmc.org (pouze anglicky)
 

Logo Natura 2000

Systém Natura 2000

Natura 2000 je náročný program na ochranu důležitých druhů a ekosystémů. Takové snahy často žijí ze spolupráce a poznání problémů jiných chráněných území. Organizace Eurosite, Europarc a ELO (Evropská organizace vlastníků půdy) zahájily za podpory Evropské unie evropský systém Natura.

Více informací naleznete na www.natura.org
 

Logo Green Belt (Zelený pás Evropy)

Zelený pás Evropy

Tam, kde Železná opona tvořila do svého pádu přes 40 let nepřátelskou hraniční linii, se příroda dokázala neskutečným způsobem rozestřít. Pod záštitou Michaela Gorbačova vznikl souvislý pás živoucí biodiverzity.

V roce 1989 odstartovali iniciativu Zelený pás Evropy (European Green Belt) odhodlaní ochránci přírody z bývalé SRN a NDR. Ambiciózní cíl sjednotil mnoho partnerů z východu i západu, kteří se vší silou chtěli věnovat tomuto nejdelšímu systému biotopů na světě. Tolik síly je skutečně potřeba k ochraně 6.800 km dlouhé a 22 zeměmi se vinoucí souvislé tepny života (delší než Čínská zeď) s jejími veškerými zvláštními biotopy.

Další aktuální informace naleznete na rakouském webu "Grünes Band" Rakouského svazu ochránců přírody www.gruenesband.at
a - v anglickém jazyce - na webu IUCN www.europeangreenbelt.org
 

Logo Nationalparks Austria

Nationalparks Austria

Pod označením Nationalparks Austria (Rakouské národní parky) se společně prezentuje šest rakouských národních parků: Donau-Auen, Gesäuse, Hohe Tauern, Kalkalpen, Neusiedlersee-Seewinkel a Thayatal. Ministerstvo životní kvality (Ministerstvo zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství) je koordinátorem a iniciátorem společných akcí sdružení Nationalparks Austria. Od roku 2010 má Nationalparks Austria novou strukturu.

Více informací naleznete na www.nationalparks.at
Ke stažení Strategie národního parku (jen v německé verzi) [PDF]
 

Vielfaltleben - Rozmanitost života
Logo Vielfaltleben - Rozmanitost života
Za zachování rozmanitosti životních prostředí a v nich se vyskytujícího vysokého počtu živočišných a rostlinných druhů nese Rakousko velkou zodpovědnost. Kampaň Ministerstva životní kvality za udržení biodiverzity s názvem vielfaltleben (rozmanitost života) podporuje zachování biologické rozmanitosti. Pouze včasná opatření mohou přispět k redukci zanikání živočišných a rostlinných druhů, procesu, který již celosvětově nabyl alarmujícího rozsahu.

Více na toto téma naleznete na www.vielfaltleben.at
 

Logo Národního parku Podyjí

Národní park Podyjí

Od roku 1991 existuje na české straně hranice Národní park Podyjí. V roce 1999 zahájily oba národní parky spolupráci, jejímž záměrem je co nejlepší ochrana tohoto ekosystému a společná realizace cílů.

Jedno se nám však do dnešního dne nepodařilo, a to tvorba společné webové prezentace pro oba národní parky. Ale co není, může být.


www.nppodyji.cz