Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Management divoké zvěře


Příroda | Management přírodního prostředí
 

prase divoké v mlze
prase divoké v mlze
prase divoké v mlze
Myslivost v původním slova smyslu se v Národním parku Thayatal více neprovozuje. Vyhlášeným cílem je zaručení přirozeného vývoje pokud možno bez zásahů člověka a zároveň udržení a podpora ohrožených druhů zvěře a jejich životního prostředí. Povědomí návštěvníků o divoké zvěři by mělo být posíleno v rámci vzdělávání a odpočinku. Znovuosídlení zvířecích druhů není plánováno. O to víc by měla být zlepšením místního životního prostředí podpořena migrace do národního parku. Podle potřeb orientované podpůrné a ochranné programy pro ohroženou zvěř jsou možné.

Regulace stavu divoké zvěře v národním parku podléhá místně uzpůsobeným regulačním metodám a pravidlům rozvojových cílů národního parku a dále ustanovením dolnorakouského zákona o myslivosti.

Všechna ustanovení platí, pokud nebude uvedeno jinak, a to jak v Přírodní zóně (§ 5 NÖ NPG), tak v Přírodní zóně s opatřeními managementu divoké zvěře (§6 NÖ NPG).

Které zvířecí druhy podléhají regulaci stavu divoké zvěře, upravují příslušné roční plány.
 
Lovná divoká zvěř (Výtah z platného ročního plánu)

Vysoká zvěř
Vysoká zvěř bude po celý rok v Národním parku ušetřena.

Srnčí zvěř
Srnčí zvěř bude po celý rok v Národním parku ušetřena.

Černá zvěř
Černá zvěř může být lovena v rámci předpisů a s ohledem na časová omezení celoročně. Platí všeobecná ustanovení dolnorakouského zákona o myslivosti a plánu managementu.

Lovná nedomácí divoká zvěř
Druhy zvěře, které mají negativní vliv na ekosystém, jsou plně určeny k redukci. Platí ustanovení dolnorakouského zákona o myslivosti. Metody, způsob a rozsah jsou regulovány Správou Národního parku společně s výborem odborníků na myslivost. V současnosti se toto týká pouze muflonů.

Při vzniku škod během lovné sezóny může Nationalpark Thayatal GmbH po dohodě s výborem odborníků na myslivost přijmout odlišná opatření.
 
Regulace stavu divoké zvěře

Regulace stavu divoké zvěře by měla být omezena na co možná nejkratší dobu v roce. Pro vytvoření pro vegetaci snesitelného stavu divoké zvěře je jeho regulace povolena jen 5 dní v roce.

Z tohoto časového omezení je vyjmuto pouze lovení muflonů - jako lovené nepůvodní zvěře - po předchozí domluvě se správou národního parku, stejně jako regulace černé zvěře ve vymezených oblastech (viz níže).

Při provádění regulace stavu divoké zvěře se zásadně upřednostňuje lov v pohybu. Pouze ve vymezených oblastech je povoleno lovení z posedů.

Cílem regulace stavu divoké zvěře je udržení takového stavu, který bude odpovídat životnímu prostoru. Myslivecko-hospodářské aspekty nejsou relevantní. Trofeje a paroží všech v národním parku v rámci regulace stavu divoké zvěře ulovených kusů nebo padlé zvěře se musí předložit správě národního parku Nationalpark Thayatal GmbH. V případě potřeby musejí být jednotlivé trofeje přenechány správě národního parku pro vzdělávací a výzkumné účely. Ustanovení zákona o myslivosti tímto nejsou dotčeny.
 

Mapa managementu divoké zvěře
Mapa managementu divoké zvěře
Mapa managementu divoké zvěře
Další opatření
  • Krmení divé zvěře - V národním parku nejsou ze zásady žádná krmení
  • Je usilováno o vzdání se munice obsahující olovo od roku 2013
  • Průběžný monitoring vlivu divoké zvěře a případné přizpůsobení regulace
  • Ježdění jen ve výjimečných případech
  • Mapování stop při vhodném stavu sněhu dává informace o aktuálním stavu divoké zvěře
  • Projektový partner projektu "Zjišťování hustoty stavu populace mývalů a kun" www.enok.at

 
Management divoké zvěře v Rakousku

Rakouské národní parky a chráněné oblasti vypracovaly v rámci vícero workshopu a schůzí jednotný dokument, který v sobě zahrnuje jak orientační přehled managementu divoké zvěře v jednotlivých chráněných lokalitách, tak společně odsouhlasené zásady. Tento dokument zároveň upravuje společnou komunikaci. Národní park Thayatal přitom už v předstihu zrealizoval ve svých plánech managementu mnoho kritérií tohoto společného dokumentu.


Společný dokument managementu divoké zvěře v rakouských národních parcích - jen v německé verzi [PDF]