Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Louky, vřesoviště & suché trávníky


Příroda | Management přírodního prostředí
 

Pestrá rozmanitost: louky, vřesoviště a suché trávníky v Národním parku Thayatal
Vstavač kukačka
Vstavač kukačka
Vstavač kukačka

Louky

V národním parku se příroda vyvíjí bez lidských zásahů. Zemědělské a lesohospodářské využívání je nemožné. Louky jsou však výjimkou. Jen díky pravidelnému kosení může být tento ekosystém zachován a zamezen přírůstek. Z tohoto důvodu byly luční plochy prohlášeny managementovou zónou, čímž bylo umožněno jejich hospodářské využívání vedoucí k zachování životních společenstev či rozmanitost druhů.

V Národním parku Thayatal se nachází na 63 ha luk a úhorů. Většina z nich leží na úzkých pruzích podél Dyje nebo potoka Fugnitz. Každý ekosystém je však utvořen zcela odlišně. Dle vlhkosti a zásobení živinami rozlišujeme mezi vlhkou loukou, hnojenou pastvinou, chudou loukou a extenzivní suchou loukou. Jsou hostiteli velkého množství kvetoucích rostlin, kobylek, motýlů a jiného hmyzu.


Doporučení k managementu luk (NJ) [PDF]
 

Tradiční sečení louky
Selka při tradičním sečení louky
Tradiční sečení louky
Aby byla tato zvláštní druhová rozmanitost zachována, byl pro každý typ louky vypracován plán údržby. V zásadě platí:
  • Hnojení luk, vápnění a použití pesticidů je zakázáno.
  • Chudé louky se sečou jedenkrát, klasické pastviny dvakrát ročně.
  • Nejdřívější termín sečení je 15. června, u chudých luk 15. července.
  • Pětina louky zůstane po prvním sečení zachována, během druhého sečení však může být pokosena. Tato pětina louky se každý rok střídá! Tímto způsobem zůstává louka základem potravy a útočištěm pro živočichy i přímo po sečení.

Předpis pro údržbu luk (NJ) [PDF]
 

Suché trávníky na ostrohu Umlaufberg
Suché trávníky na ostrohu Umlaufberg
Suché trávníky na ostrohu Umlaufberg

Suché trávníky

Suché trávníky Podyjí jsou nejcennějšími biotopy s mnoha vzácnými živočišnými a rostlinnými druhy. Na strmých svazích se vytvořila pouze velmi tenká vrstva půdy, voda zde velmi rychle stéká a sotva se vstřebává. Kromě toho jsou příkré jižní svahy téměř po celý den vystaveny slunci, což způsobuje vysoké teploty a sucho. Žádný div, že zde nemohou růst žádné stromy. Přes nedostatek živin a vody jsou suché trávníky v Podyjí mimořádné pestré a rozmanité. Rmen barvířský, kosatec různobarvý, koniklec luční a třemdava vyráží i navzdory suchu působivé květy. Obzvláštní raritou je strdivka vysoká a kavyl chlupatý. Národní park Thayatal je jediným místem výskytu těchto dvou rostlin v celém Rakousku.
 

Kosatec různobarvý
Kosatec různobarvý
Kosatec různobarvý
Mnohá suchá stanoviště Podyjí vznikla spásáním ovcí a koz. Tyto "sekundární" suché trávníky jsou náchylné k zarůstání. Aby se zabránilo mizení těchto vzácných biotopů, udržují se plochy otevřené pomocí kosení a prosekáváním křovin. Naopak primární suché trávníky nevyžadují žádnou péči.


Doporučení k managementu suchých trávníků (NJ) [PDF]