Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Letovisko


Informace pro návštěvníky | Město Hardegg
 

Příjezd autobusem
Příjezd autobusem
Příjezd autobusem
Jestliže hardeggské hospodářství v 19. převážně určovala výroba sukna a maloobchod, pak na konci 19. století ožila ekonomika města nejen zpracováním perleti, ale především začínajícím cestovním ruchem.

Již v roce 1905 byl založen Okrašlovací spolek, dnes Spolek pro cestovní ruch města Hardegg, který nechal s finanční i aktivní pomocí letních hostů, kteří zde pobývali již od roku 1875, a Rakouského turistického klubu založit a označit promenády a vyhlídkové trasy a podnítil zbudování oddechových laviček a stolků. V roce 1906 bylo rozhodnuto o výstavbě tenisového hřiště, k němuž později přibylo ještě druhé. Bohužel byla tato sportovní zařízení po druhé světové válce zbořena a přeměněna na stavební pozemky. V období před 1. světovou válkou a v meziválečných letech zažívalo letovisko Hardegg obrovský rozkvět (ve 30. letech činil roční počet noclehů dle záznamů Spolku pro cestovní ruch na 30.000). Pro obyvatele Hardeggu bylo v létě zvykem se přestěhovat do podkroví, aby tak uvolnili a mohli pronajmout co nejvíce volného prostoru.
 

Pozvánka k tanci
Ukázka historického plakátu - Pozvánka k tanci
Pozvánka k tanci
Velká jména v malém městě
Řada známých umělců jako Franz Ledwinka a Paul Roczek, oba byli (v rozdílných letech) profesory na Mozarteu v Salzburgu, komorní pěvkyně Ruthilde Boesch Mervier a (filmoví) herci Kurt Meisl, Nina Sandt a Marianne Schönauer se jako letní hosté cítili v Hardeggu vždy velmi dobře. Údajně strávil jedno léto v Hardeggu i Viktor Kaplan, vynálezce po něm pojmenované turbíny.

Svou významnou roli pro rozvoj turistického ruchu jistě neopomenutelně sehrála i tzv. "Obec Hardegg - Schleimbach". Jednalo se o spolek nadšených hardeggských letních hostů, jejichž rodiny trávily od prvopočátku zdejšího cestovního ruchu rok co rok svou dovolenou v tomto zasněném, romantickém městečku a kteří si vytvářeli vlastní zákony, volili své (osobní) starosty a svým členům dávali nová jména, stejně jako to činili bájní obyvatelé Země hojnosti. Pro své členy vydávali humoristické noviny. Množství letních kulturních a jiných akcí v Hardeggu, v zimě pak ve Vídni, bylo důvodem zvláštního vztahu prázdninových hostů k tomuto městečku. Zvláště se o to zasloužil umělecký pár Welleba (v Hardeggu známí spíše pod svými "schleimbašskými" jmény "Peterl" a "Susimama") - Rudolf Welleba byl akademický malíř - společně s duchaplnými improvizátory Dr. Theodorem Heldem a Viktorem Mackem.

Návštěvníkům se zamlouval tento pohodlný způsob života a místo několika dní zde trávili celé léto. V městečku bylo hostům k dispozici 500 lůžek. Kvůli tomuto vedlejšímu příjmu hardeggští ochotně opouštěli své ložnice a stěhovali se na půdu. Díky tolika hostům bylo o zdravé hospodářství města postaráno. Tři hostince, jedna cukrárna, tři kupci, dva řezníci a uzenáři, dvě pekařství, tři penziony a množství prodejců zemědělských produktů zajišťovali blaho letních hostů.