Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Hlavní údaje


Národní park
 

Důležité ukazatele
Přehledná mapa
Přehledná mapa Národního parku Thayatal a Podyjí
Přehledná mapa

Poloha a rozloha


Rakouská část národního parku zaujímá rozlohu 1.360 ha, z toho představuje 1.231 ha přírodní zónu, na 106 ha přírodních zón s managementem jsou povoleny zásahy účelné k ochraně ekosystému. Vnější zóna zahrnuje 23 ha. Český Národní park Podyjí má rozlohu 6.260 ha, jádrové území (I. zóna) zahrnuje
2.220 ha, řízené území (II. zóna) 2.260 ha a vnější území (III. zóna) 1.780 ha.

Dyje tvoří na 25 km říční délky společnou hranici. Avšak délka řeky se od vzdušné vzdálenosti výrazně odchyluje. Ta měří pouze 10 km.
 

Přehradní nádrž a elektrárna Vranov
Přehradní nádrž a elektrárna Vranov
Přehradní nádrž a elektrárna Vranov
Národní park Podyjí se rozprostírá mezi městy Vranov a Znojmo na 45 km říční délky. Nad městem Vranov se nachází akumulační vodní elektrárna, jejíž provoz v současnosti představuje ekologický problém. Při denních proudových špičkách stoupá průtok z min.
1 m³/sek. na 30 - 45 m³/sek. Menší přehradní nádrž nad Znojmem je využívána jako zásobárna pitné vody pro 45.000 obyvatel města.

Na rakouské straně je město Hardegg jedinou obcí, která leží přímo v NP Thayatal. Se svými 80 obyvateli je katastrální obec Hardegg nejmenším rakouským městem.


Stáhnout letecký snímek [JPG]
 

Pestrá vegetace listnatého lesa
Pestrá vegetace listnatého lesa
Pestrá vegetace listnatého lesa

Rozmanitost

Národní park Thayatal leží na výrazné klimatické hranici. Zatím co
od východu působí suché panonské klima, dominuje na náhorních plošinách Waldviertelu vlhké atlantické klima. Proto se v národním parku mísí kontinentální a středoevropská flóra a fauna. Kouzlo NP Thayatal u Hardeggu spočívá ve zvláště pestré rozmanitosti různých rostlin na malém prostoru. Podél prudce vinutých říčních meandrů se neustále mění expozice, v mikroprostředí jsou však rozdílné i geologické rámcové podmínky. To se odráží i na vegetaci. Celkem bylo dosud v obou národních parcích v Podyjí zjištěno
na 1.288 rostlinných druhů. Pro srovnání: v celém Rakousku nalezneme 2.950 rostlinných druhů.
 

Otakárek fenyklový hledá nektar
Motýl otakárek fenyklový hledá nektar
Otakárek fenyklový hledá nektar
Ptačí svět je srovnatelně rozmanitý: jen v rakouské části bylo zjištěno více než 100 ptačích druhů (v obou parcích pak více než 150), z toho téměř 80 v Podyjí hnízdí. Pokud budou rušivé vlivy i nadále redukovány, mohl by zde opět zahnízdit i orel mořský, dosud pouze zimní host.

Aktuální studie dokazuje existenci více než 500 druhů lišejníků,
z nichž některé byly v Rakousku objeveny poprvé. Mezi více než 950 druhů motýlů patří mnoho můr, které jsou méně nápadné. 20 druhů netopýrů je indikátorem dobrých životních podmínek, které zde tito savci nachází.
 

Divoký kocour Carlo
Divoký kocour Carlo
Divoký kocour Carlo
V roce 2007 se podařilo pomocí DNA analýzy poprvé po zhruba 35 letech prokázat výskyt kočky divoké v Rakousku. Tato se od té doby stala předmětem několika i mezinárodních projektů. Kočka divoká je příkladem toho, že zvířata se znovu vracejí na území, která jsou vhodná a vhodně chráněná.