Einsiedlerweg s mostem přes Dyji

Turistická stezka je vhodná pro rodiny s dětmi. Od budovy Nationalparkhausu až po poustevníkovu jeskyni u Dyje je možné objevovat mnoho zajímavého o kočce divoké. Poté je potřeba trochu vytrvalosti. Velcí a malí však budou odměněni kouzelnými výhledy na Dyji a mocný hrad Hardegg.
S mostem u poustevníka je tato turistická stezka možná ve více variantách i přes hranici.

Průběh trasy

Varianta 1 "klasicky; v Rakousku"
Nationalparkhaus - začátek Wildkatzenwanderweg - Themenweg až po Dyji- Einsiedlerhöhle (pousteníkova jeskyně) - zpátky přes dvě vyhlídky do Hardeggu- za hostincem Thayabrücke směrem k věži s hodinami - přes Kirchensteig k Nationalparkhausu.

Varianta 2 "klasicky; přes Česko"
Nationalparkhaus - začátek Wildkatzenwanderweg - Themenweg až po Dyji- Einsiedlerhöhle (pousteníkova jeskyně) - most u poustevníka - zpátky proti proudu až k mostu přes Dyji v Hardeggu - za hostincem Thayabrücke směrem k věži s hodinami - přes Kirchensteig k Nationalparkhausu.


Highlighty
  • Hledání siluet kočky divoké
  • Krásné výhledy na Dyji a hrad Hardegg


Varianta 3 "Hardeggská varianta podél Dyje"
Thayabrücke (most přes Dyji) - na rakouské straně do kopce přes Gabrielensteig a vyhlídky k poustevníkově jeskyni - most u poustevníka - zpátky proti proudu na české straně až k mostu přes Dyji

Varianta 4 "Od mostu k mostu"
Most přes Dyji - na české straně po proudu k mostu u poustevníka - poustevníkova jeskyně - stejnou cestou zpátky


Popis trasy

Varianta 1 "klasicky; v Rakousku"
Začíná se u budovy Nationalparkhausu. Naproti vjezdu se nachází polní cesta, která nakonec ústí do lesa. Modré značení vás povede bezpečně k cíli. Nyní začíná pro děti napínavá část cesty. V pravidelných rozestupech poskytují informační tabule informace o tajuplném životě kočky divoké. Kromě toho je v houštinách dobře ukryto jedenáct siluet kočky divoké. Povede se ti najít všechny?

Až bude Dyje slyšet stále hlasitěji, nemůže být daleko poustevníkova louka s poustevníkovou jeskyní, která jí dala jméno. Perfektní místo pro piknik, pro osvěžení a konejšení duše.

Do kopce se nejprve vydáte po té stejné cestě, ta ale krátce nato odbočí doprava, a dostanete se k dvěma nádherným vyhlídkám na řeku Dyji a městečko Hardegg. Protože se je pořád na co koukat, rozděluje se celé stoupání na příjemně zvládnutelné úseky.

Dále projdete stinným, chladným lesem - což je zejména v létě hodně příjemné- a konečně se dostanete k mostu přes Dyji v Hardeggu. Směrem k věži s hodinami cesta pokračuje do kopce a přes Kirchensteig zase zpátky k Nationalparkhausu.

Varianta 2 "klasicky; přes Česko"
Tyto varianta stezky Einsiedlerweg startuje zcela klasicky u budovy Nationalparkhausu a probíhá tak jak je popsáno výše. Turistická stezka je vhodná pro rodiny s dětmi. Až po poustevníkovu jeskyni u Dyje je možné objevovat mnoho zajímavého o kočce divoké. V pravidelných rozestupech poskytují informační tabule informace o tajuplném životě kočky divoké. Kromě toho je v houštinách dobře ukryto jedenáct siluet kočky divoké. Povede se ti najít všechny?
Insider tipy: V polovině cesty k poustevníkovi kříží stezku Thayatalweg. Změnit trasu na tomto místě se vyplatí! Tato cesta totiž vede ke dvěma vyhlídkám, které nabízí působivé výhledy na město, hrad Hardegg a údolní krajinu řeky Dyje.
Jak se budete stále víc blížit ke dnu údolí, nemůže být poustevníkova louka s poustevníkovou jeskyní, která jí dala jméno, daleko. Perfektní místo pro piknik, pro osvěžení a konejšení duše.
Na tomto místě se pokračuje přes novou visutou lávku do české části národního parku. Dále se jde proti proudu Dyje, podél světlých lesů a idylických luk. Bez stoupání nakonec dorazíte k mostu přes Dyji v Hardeggu. Směrem k věži s hodinami cesta pokračuje do kopce a přes Kirchensteig zase zpátky k Nationalparkhausu.

Varianta 3 "Hardeggská varianta podél Dyje"
Stavbou nové visuté lávky vznikla varianta stezky Einsiedlerweg, která začíná a také končí v Hardeggu. Po začátku u mostu přes Dyji vede Einsiedlerweg na rakouské straně po proudu podél Dyje. Přes stezku Gabrielensteig cesta nejprve vede prudce nahoru přes hřeben kopce. Toto stoupání vyžaduje trošku vytrvalosti, ale vede ke dvěma obzvlášť působivým vyhlídkám s malebným výhledem na mohutný hrad Hardegg a na "poustevníka". Odtud už to není daleko k louce u poustevníka, která zve k odpočinku. Přes nově postavený most se následně přejde na českou stranu a proti proudu, relativně rovným terénem zpátky do Hardeggu.
Za méně, než dvě hodiny tedy touto variantou projdete nejen rakouskou část, ale také českou část národního parku, a přitom jen zřídka opustíte koryto řeky Dyje.
Insider tipy: V bývalé celnici na české straně je možné během sezóny často shlédnout zajímavé výstavy. V rakouské celnici je malá, ale působivá výstava, zobrazující historii mostu přes Dyji.

Varianta 4 "Od mostu k mostu"
Začíná se u mostu přes Dyji v Hardeggu, na české straně řeky se téměř bez stoupání dostanete do srdce národního parku. Tady u "poustevníka" zažijete Dyji jako nikde jinde. Tady na břehu Dyje u poustevníkovi louky čile bublající a současně jaksi klidnou. Vedle svěžesti řeky a chladu lesa se na louce setkáte s letní náladou, motýli a jiný hmyz se těší z rozkvetlé louky.
Pod poustevníkovou jeskyní zve lavička k pohodovému pikniku. Ten, kdo se chce dostat do Hardeggu opět po rovině, zvolí stejnou cestu zpět.Pěšiny plné příběhů
  • hluboce vyjeté stopy vozů v rokli směrem k poustevníkově louce svědčí o práci dřívějších sedláků. Převáželi tudy seno pro dobytek, kterému muselo kvůli množství léčivých bylin obzvlášť chutnat.
  • V poustevníkově jeskyni měl v době křížových výprav opravdu bydlet poustevník. Pověst o něm je možné si přečíst přímo na místě.
  • Most přes Dyji a tím spojení do České republiky bylo v době "Železné opony" přerušeno. Dnes je most opět místem setkávání.
  • Kirchensteig mezi Hardeggem a budovou Nationalparkhausu nepřišel ke svému jménu jen tak. Dříve tuto cestu používali občané z Merkesdorfu, chodící do kostela.

Charakteristika a údaje o túře

Značení: modré
Výchozí bod: Okružní stezka od Nationalparkhausu
Délka trasy: 5 km
Doba chůze: 1,5 hod.
Stoupání: 213 výškových metrů
Klesání: 212 výškových metrů
Výška: Maximálně 422 m, Minimálně 285 m
Obtížnost: střední, občas strmé části cesty; varianta "od mostu k mostu" lehká.