Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Dějiny města


Informace pro návštěvníky | Město Hardegg
 

Historický pohled na město
Historický pohled na město
Historický pohled na město
V NP Thayatal, na hranici s Českou republikou, se návštěvníkům otevírá pohled do minulosti. Hustým lesem sjíždíme po strmých serpentinách dolů do obce, v níž se zastavil čas. Město Hardegg nabízí nepochybně pitoreskní obraz. Městečko je harmonicky zasazeno do úzké kotliny potoka Fugnitz, nad níž se hrdě tyčí hrad, jehož historie sahá více než tisíc let nazpět. Kdysi byl Hardegg centrem panství v severním Rakousku. Majitelé hradu Hardegg hráli v zemi důležitou politickou roli.

Dnes je Hardegg nejmenším rakouským městem. V současné době má v hraničním městě na Dyji trvalé bydliště na 80 obyvatel. Hardegg je pravděpodobně jediným rakouským městem, které má více domů nežli samotných obyvatel.
 

Hrad Hardegg v mlze
Hrad Hardegg v mlze
Hrad Hardegg v mlze

Město od roku 1290


První písemná zmínka o městě Hardeggu se datuje do roku 1290. Název se odvozuje od starohornoněmeckého slova "hard" = les, "-egg" = skála, kámen. V přeneseném smyslu pak název znamená "pevný dům v lese". V průběhu staletí ztratil Hardegg na významu.
V přímém sousedství zažívalo obrovský rozmach plánovaně založené vinařské město Retz. Po skončení Třicetileté války obýval hrad, který se již nacházel ve špatném stavu, pouze správce. V roce 1764 běsnil v Hardeggu obrovský požár. Obyvatelé směli na opravu a výstavbu svých obydlí použít materiál z hradu.

Vedle množství řemesel se v Hardeggu těšila velkému významu výroba sukna a obchod. Kromě toho se hardeggští po celá staletí pokoušeli o výrobu střelného prachu, přestože prachárna v průběhu času několikrát vyletěla do vzduchu.
 

Projížďka na loďce po Dyji
Projížďka na loďce po Dyji
Projížďka na loďce po Dyji

Letní hosté


Na konci 19. století vtrhl do města cestovní ruch. Z Hardeggu se stalo letovisko (viz. Letovisko). Letní hosté oceňovali především nerušenost a příjemné klima, bavili se koupáním v řece a rozvíjeli bohatý kulturní program. V roce 1929 již Hardegg disponoval celkem 500 hostinskými lůžky! Mezníkem se stal rok 1933 a výstavba elektrárny Vranov. Od toho okamžiku, kdy se z akumulační vodní elektrárny začala vypouštět voda, klesla teplota vody v létě průměrně na 10° Celsia a s koupáním byl konec. Druhá světová válka cestovní ruch docela ochromila.

Po válce zbylo z Hardeggu město "na konci světa". Hraniční most přes Dyji byl uzavřen a dřevěné desky odstraněny. Jen obnažené traverzy vedly na druhou, sousední stranu. Na české straně hlídkovali ozbrojení vojáci. Houbaři, kteří nevědomky překročili státní hranici, byli zadrženi a domů se mohli vrátit až po několika dnech.
 

Na konci svobodného světa


Hardegg zažil na okraji Železné opony hospodářský úpadek. Protože se nedostávalo pracovních míst, začali mladí lidé odcházet do města a zůstali jen staří, kteří stejně jako dříve nabízeli ubytování v soukromí, protože hosty stále ještě lákalo rybaření na Dyji.

Jistě si každý dokáže představit, jak obrovská vlna radosti se zvedla, když byl most v roce 1990 znovu otevřen. Od té doby cestovní ruch vzrostl na významu. Díky Zemské výstavě v barokním zámku Riegersburg v roce 1993, kterou navštívilo 160.000 návštěvníků, se region z turistického zřetele probudil ze sna.

Nejdůležitější iniciativou však bylo zřízení Národního parku Thayatal. Předpoklady byly ideální. Díky hraniční poloze nebyly v oblasti Thayatal u Hardeggu realizovány žádné větší infrastrukturní projekty jako např. výstavba silnic. Také zásahy do přírody zůstaly omezeny na minimum. Přirozené lesy byly zachovány, citlivé živočišné druhy jako čáp černý, vydra a výr obecný zde nalezly ideální životní prostředí.

Město Hardegg těží z ochrany přírody. Národní park slouží kromě ochrany přírody také odpočinku a povznesení návštěvníků. Milovníci přírody tak do starého města na Dyji přináší nové perspektivy.