Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Cíle & úkoly


Národní park
 

Cíle a úkoly národního parkuV dějinách lidského vývoje člověk přírodu užíval, zneužíval a spotřebovával. Zatím co byla tato spotřeba v raných hospodářských a společenských epochách minimální a vyrovnávala ji reprodukční síla přírody, zasáhl člověk především od dob industriální revoluce do ekosystému s trvalými následky. Technika a hospodářství přispěly k zneužívání a vykořisťování přírody. Zásahy, které původně sloužily k ochraně člověka před přírodními živly, se stávaly stále důležitějšími pro ochranu přírody před člověkem.

Hlavním úkolem národních parků je ochrana cenných ekosystémů a zachování druhové rozmanitosti. Příroda musí získat prostor pro vlastní rozvoj a potlačení vlivu člověka. Úkolem národních parků je také vzdělávání a zprostředkovávání informací. Zde se má člověk naučit poznat a pochopit hodnotu přírody a nezbytnost šetrného zacházení s naším přirozeným prostředím. Takto mohou být národní parky podnětem pro pozitivní regionální vývoj směrem k ekologicky přijatelnému turismu.

Dolnorakouský zákon o národním parku, právní osnova činností v Národním parku Thayatal, se řídí také mezinárodními kritérii pro národní parky, vydaných Světovým svazem ochrany přírody (IUCN). IUCN definoval šest kategorií chráněných území, mezi nimi i národní parky.
 
 
Národní park (kategorie II) je: "je přírodní suchozemské nebo mořské území, určené k ochraně ekologické integrity jednoho nebo více ekosystémů v zájmu současných a budoucích generací, k vyloučení exploatace nebo jiného využívání, odporujících účelu, pro jaké bylo zřízeno, a poskytující základnu pro duchovní, vědecké, vzdělávací, rekreační a návštěvní příležitosti. Všechny tyto důvody musí být ekologicky a kulturně slučitelné s posláním oblasti." (IUCN, 1994 a 1999).
 
Rakousko usiluje o zřizování chráněných území vysoké kvality. Národní park Thayatal se chápe jako most mezi sousedními zeměmi Rakouskem a Českem. Spolupráce je nezbytná, neboť ochrana říčního údolí může být zaručena pouze součinností obou stran a protože jedině spolupráce může zajistit, aby celý region národní park akceptoval a podporoval.

Rakouské národní parky
  • NP Hohe Tauern (čes. Vysoké Taury), Korutany, Salzburg a Tyrolsko
  • NP Neusiedler See - Seewinkel (čes. Neziderské jezero)
  • NP Donauauen (čes. Dunajské luhy)
  • NP Oberösterreichische Kalkalpen (čes. Hornorakouské vápencové Alpy)
  • NP Gesäuse (Gesäuse je název soutěsky, volný překlad: "Burácející hory")
  • NP Thayatal (čes. Podyjí)
Dle ustanovení korutanského zemského zákona je třeba za národní park považovat i NP Nockberge (známý také jako Gurktalské Alpy).