Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Fischotter
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

3 Hardegger Rundwanderweg


Informace pro návštěvníky | (Cyklo)Turistika


Značení trasy Hardegger Rundwanderweg (Hardeggská okružní trasa)
Trasa okolo města a hradu Hardegg vede přes pověstmi opředenou Regininu skálu (Reginafelsen) k Maxmiliánově skalní plošině (Maxplateau). Odtud se naskýtá jedinečný pohled. Městečko i hrad se nalézají přímo u návštěvníkových nohou. Délka: 1 hod./3,5 km

U hardeggské hodinové věže při výstupu ke hradu poutá směrem k jihu pozornost Reginina skála, skalní útes vybíhající daleko do předměstí. K Reginině skále a dále k Maxmiliánově skalní plošině (vysílač ORF) vede hardeggská okružní trasa - Hardegger Rundwanderweg. Nalevo od hodinové věže vede pěšina do údolí k mostu přes potok Fugnitz a navazuje na slepou uličku doprava k turistické cestě. Vysoko nad potokem Fugnitz vede trasa přímo k úpatí Regininy skály. Tvrdá vápenato-křemičitá hornina odolala, když tok Fugnitze formoval údolní kotlinu.

Na další křižovatce pokračujeme rovně k Reginině skále s nádherným pohledem na předměstí a hrad Hardegg (Nepřelézejte zábradlí, hrozí nebezpečí pádu!). Cesta zpět k rozcestí vede dubovo-habrovým lesem k Maxmiliánově skalní plošině. Podrost tvoří dřín obecný, trnky a ptačí zob. Tato nejvyšší vyvýšenina v bezprostřední blízkosti města je pro NP Thayatal typická. Příkré srázy v jižním a východním směru jsou osídleny teplomilnými rostlinami, které snášejí i sucha a nejsou přitom vůbec typickými zástupci regionu Waldviertel. Hmyz zde nachází vhodné životní podmínky. Západní a severní svahy jsou oděny do hávu ušitého ze zcela jiných rostlin. Buky, jasany, břízy, lípy a javory milují stinné, vlhké svahy.

Zpět do města vede trasa po lehce schůdné lesní cestě popř. zkratkou po prudké pěšině Christbaumsteig (3a), odbočující přímo u Maxmiliánovy skalní plošiny. U Starého koupaliště se obě cesty opět setkávají a vedou společně do města.
Turistická mapa Hardegger Rundwanderweg [PDF]