Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Fischotter
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

2 Einsiedlerweg


Informace pro návštěvníky | (Cyklo)Turistika


Značení trasy Einsiedlerweg (Poustevníkova trasa)
Na konci trasy se nachází kamenné obydlí tajemstvím opředeného poustevníka, který zde žil v době křižáckých výprav. Poustevnická louka s pestrými květy je jako stvořená pro krátký oddech. Délka: 1,5 hod./5 km

U příjezdu ke Správní budově a návštěvnickému centru Národního parku vede trasa přes hlavní silnici a dále po polní cestě až k okraji lesa. Zde začíná Národní park. Lesní cesta nás zavede doprostřed přírodní krajiny. Tam, kde podyjská trasa Thayatalweg 1 kříží "poustevnickou" trasu Einsiedlerweg 2, začíná romantická rokle, vedoucí podél Dyje k louce u "Medvědího mlýna" (Bärenmühl-Wiese) a končící u skalní stěny. Ve výšce cca 5 m lze rozeznat skalní obydlí. Pověst vypráví o poustevníkovi, který zde žil v době křižáckých výprav a obyvatelům Hardeggu dopomohl ke stříbrnému dolu. Nazpět vede cesta úvozem, vpravo do kopce odbočuje pěšinka, prodírající se dubovo-habrových lesem.

Ze dvou vyhlídek lze spatřit krásy krajiny údolí Dyje. Na rozcestí se Einsiedlerweg opět setkává s trasou Thayatalweg 1. Po příkré pěšině Gabrielensteig svažuje trasa do Hardeggu. Za hasičskou zbrojnicí popř. naproti parkoviště u hradu Hardegg začíná stezka Kirchensteig, která nás dovede zpět k Správní budově a návštěvnickému centru NP.
Turistická mapa Einsiedlerweg [PDF]