Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Fischotter
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Hrad Hardegg


Informace pro návštěvníky | Město Hardegg | Pamětihodnosti


Hrad Hardegg
Hrad Hardegg
Hrad Hardegg
Úzké kotlině mocně vévodí hrad Hardegg. Na základě archeologických výzkumů bylo prokázáno, že byla hradní vyvýšenina osídlena již od 10. století.

První písemný záznam s názvem hradu se objevil poprvé kolem roku 1145 spolu se zmínkou o jistém Ottu von Hardegg. Hrad byl postaven během první poloviny 12. století v rámci zakládání řetězce hraničních opevnění, přičemž však nejnovější výzkumy dokazují existenci dřevěného hradu již od 10. století.

Roku 1731 odkoupil hrabství rod pánů Khevenhüller. Dnes se hrad nachází ve vlastnictví hraběte Octaviana Pilati von Thassul zu Daxberg, pravnuka posledního knížete Antona Sigmunda Khevenhüller-Metsch. Zchátralost hradu, zemětřesení a katastrofální požár obce v roce 1764 pohnul tehdejší majitele hradu ke svolení hrad zbourat a stavební materiál použít při obnově města. Ke konci 19. století byla za knížete Johanna Karla Khevenhüller-Metsch jižní a východní část hradního komplexu rekonstruována. Kolekce zbraní a upomínkové sbírky na císaře Maxmiliána Mexického, jehož průvodcem byl právě kníže Johann Karl, padly bohužel za oběť prvním poválečným událostem roku 1945. Dnes lze na hradě spatřit pouze malou vzpomínkovou výstavu o Maxmiliánu Mexickém.
(výňatek z knihy "Národní park Thayatal" ("Nationalpark Thayatal"), Franz Kraus, 2000, vydavatelství Portele)

Otevírací doba:


duben, květen, červen, září a říjen:
sobota, neděle a svátky 10:00 - 17:00 hod.
červenec a srpen
10:00 - 18:00 hod.

Informace: +43 (0)2949/8225 nebo +43 (0)664/2145855
www.burghardegg.at