Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Fischotter
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

D Rundwanderweg - Okružní turistická trasa: Vranov - Hardegg


Informace pro návštěvníky | (Cyklo)Turistika


Značení okružní turistické trasy Vranov - Hardegg
Jak rakouský, tak český Národní park Thayatal/Podyjí lze prozkoumat v rámci jednodenní okružní trasy. Trasu lemují právě tak kulturně historické zvláštnosti, např. zámek Vranov, jako původní bukové lesy nebo příkré skalní sesuvy. Délka: 8 hod./23 km

Z hardeggského náměstí vede turistická trasa 630/607 do obce Felling. Cestou si lze po stezce Christbaumsteig (hardeggská okružní trasa Hardegger Rundwanderweg 3) udělat zacházku na Maxmiliánovu skalní plošinu (Maxplateau), z níž je nádherný výhled na Hardegg. Z fellingské návsi vede trasa okolo hřbitova až k státní hranici. Na české straně vyúsťuje cesta na asfaltovanou silnici. Trasa silnici kříží a pokračuje dál až na náves v Podmýči, kde silnice tvoří prudkou levotočivou zatáčku. U velké vrby odbočuje cesta doprava. Po asi 100 m zabočuje doleva polní cesta, která pokračuje nad několika rybníky k lesu. Jakmile dorazíte na štěrkovou cestu, zabočíte napravo, kde trasa pokračuje až na hlavní silnici do Vranova. Po levé straně se nachází "studánka kněžny Heleny" a staré betonové kryty. Po krátké době Vás cesta dovede k zámku, který nepochybně stojí za prohlídku. Z terasy se nabízí pěkný pohled na Vranov. Mezi silnicí a kioskem vede přes lesopark chodník do města. Po pravé straně vede cesta po mostě přes Dyji do centra města.

V centru Vranova odbočuje trasa před autobusovým nádražím doprava a sleduje červenou značku podél levého břehu po proudu Dyje. Asi 15 min. za visutým mostem (nepřecházet) zahýbá cesta vlevo. Asi po hodině chůze po červené značce se objeví křižovatka. Zde si lze udělat zacházku k asi 200 m vzdálené vyhlídce. Po 2 km kříží trasa asfaltovanou cestu. Vlevo vede silnice k Návštěvnickému středisku Správy NP Podyjí v Čížově, kde se nachází výstava a památník Železné opony (cca 2 km). Vpravo vede cesta nazpět do Hardeggu. Buď se vydáte po asfaltované silnici až k hraničnímu mostu (v půli cesty si lze vpravo udělat zacházku k Hardeggské vyhlídce), nebo po krátké době odbočíte z asfaltované silnice napravo do lesa, kde pokračuje zelená značka opět až k hraničnímu mostu (podél cesty lze spatřit betonové kryty).

Platný cestovní doklad s sebou!
Turistická mapa Rundwanderweg - Okružní turistická trasa: Vranov - Hardegg [PDF]